برنامه کلینیک های سیستم نوبت دهی اینترنتی بیمارستان خاتم الانبیا (ص)

برنامه کلینیک ها درحال بروز رسانی می باشد.