سیستم ثبت اطلاعات درخواست شغل

به منظور ارسال درخواست شغل، فرم زير را با دقت کامل نموده و ارسال نماييد.
وارد کردن اطلاعات*ستاره دار الزامي مي باشد.

اطلاعات شخصي
* نام
* نام خانوادگي
* نام پدر
* محل تولد
* کد ملي
* شماره شناسنامه
* محل صدور شناسنامه
* تاريخ تولد
روز ماه سال
* جنسيت
* وضعيت تاهل
* تابعيت
* مذهب
* وضعيت خدمت سربازي
   علت معافيت
مشخصات سکونت و تماس
* نشاني محل سکونت
* تلفن منزل
* ايميل آدرس
* موبايل
   تلفن محل کار فعلي
مشخصات تحصيلي
* آخرين مدرک تحصيلي
* رشته تحصيلي
* محل تحصيل
   وضعيت اتمام طرح
   * (ویژه نیروهای پرستاری) دارا بودن پایان طرح برای پرسنل پرستاری الزامی می باشد.
   محل گذراندن طرح
مشخصات همسر
   نام
   نام خانوادگي
   نام پدر
   کد ملي
   شماره شناسنامه
   تاريخ ازدواج
روز ماه سال
سوابق استخدامي
 
محل خدمت:
از تاريخ:
(روز/ماه/سال)
تا تاريخ:
(روز/ماه/سال)
عنوان شغل:
علت ترک خدمت:
  آدرس و تلفن:
1-
/ / -
/ /
2-
/ / -
/ /
3-
/ / -
/ /
   وضعيت تعهد خدمت به ساير مراکز
   تاريخ انتهاي تعهد خدمت
روز ماه سال
   محل تعهد خدمت
   تاييد اخلاقي از محل کار قبلي
اطلاعات تکميلي
سه نفر معرف که از نظر کاري شما را بشناسند ذکر نماييد، لازم است اين افراد را از آخرين محل کار خود معرفي نموده و شغل و آدرس و تلفن آنها را بنويسيد.
 
نام:
نام خانوادگي:
نسبت:
نام محل کار:
  آدرس و تلفن:
1-
2-
3-
در صورتي که جانباز، رزمنده و يا جزء خانواده محترم شهدا مي باشيد در بخش زير قيد فرماييد:
 
آيا سابقه حضور در جبهه هاي حق عليه باطل را داريد؟ (مدت و تاريخ قيد شود.)
 
تخصص ها، مهارت ها و بخش هايي که قبلا کار کرده ايد و مدت زمان آن را به ترتيب از ابتداي خدمت ذکر کنيد:
 
آيا تا کنون به مراجع قضائي و انتظامي احضار شده ايد؟ (علت را مختصرا بنويسيد.)
 
رشته هاي شغلي مورد علاقه و بخش هايي که علاقه مند به انجام وظيفه در آن هستيد؟
 
مشخصات شخصي که شما را براي استخدام به بيمارستان معرفي کرده است:
 
نام:
نام خانوادگي:
نسبت:
شغل:
  محل کار:
 
آيا يکي از بستگان نسبي و يا سببي شما در بيمارستان خاتم الانبياء (ص) شاغل مي باشند با ذکر نام؟
 
آپلود تصوير
   شما مي توانيد تصوير پرسنلي خود را در اين بخش آپلود نماييد.
* فرمت تصوير آپلود شده بايد jpg بوده و ابعاد آن به عرض 170 و ارتفاع 226 و حجم آن کمتر از 250 کيلوبايت باشد.
* تصوير انتخابي
تاييد صحت اطلاعات و ارسال فرم
اينجانب ضمن قبول مسئوليت صحت کليه اطلاعات فوق متعهد مي شوم که شيفت کاري خود را مطابق صلاح ديد مسئول مربوطه خود پذيرفته و تعهد مي دهم در صورتيکه در طي دوره آزمايشي که مدت آن حداقل ? ماه خواهد بود به هر نحوي بدون اطلاع قبلي از ادامه همکاري با بيمارستان خودداري کنم حق دريافت هيچگونه حقوق و مزايايي را نداشته و حق هرگونه ادعاي حقوقي يا کيفري را از خود سلب خواهم کرد.
* پس از ثبت اطلاعات توسط سيستم به شما يک شماره عضويت داده خواهد شد که با استفاده از آن و وارد نمودن کلمه عبور خود امکان ويرايش اطلاعات خود را از اين پس خواهيد داشت. لطفا در اين بخش کلمه عبور خود را وارد نماييد:
* کلمه عبور
* تکرار کلمه عبور
* لطفا اعداد و حروف داخل تصوير را وارد نماييد.